User vietpeace

Member for: 1 year (since Aug 15, 2021)
Type: Registered user
Full name: Viet Peace
Location: 5 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
Website: http://vietpeace.org.vn/
About: VIET PEACE - Cổng thông tin điện tử chia sẻ các hoạt động của các tổ chức hữu nghị tại Việt Nam đến với cộng đồng trong và ngoài nước, vì một Việt Nam hữu nghị, hòa bình và phát triển
Hag tags:    #vietpeace #huunghi #tochuchuunghi #cactochuchuunghivietnam #huunghivietnam #vietnam #tochuc #cactochuctaivietnam
Địa chỉ:    5 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
SĐT:    842438456303
Website:    http://vietpeace.org.vn/
Facebook:    https://www.facebook.com/Viet-Peace-155981146587105

Activity by vietpeace

Score: 10 points (ranked #14,147)
Questions: 0
Answers: 0
Comments: 0
Voted on: 0 questions, 0 answers
Gave out: 0 up votes, 0 down votes
Received: 0 up votes, 0 down votes