User thangvicom

Member for: 1 year (since Aug 10, 2021)
Type: Registered user
Full name: Thắng Vi Blog
Location:
Website: http://thangvi.com/
About: Thắng Vi là một marketer bén duyên với SEO & Digital Marketing từ 2016 và nhận ra làm tiếp thị số là đam mê của cuộc đời mình. Với thế mạnh về SEO & Digital Marketing, Trải nghiệm người dùng(User eXperience) và Tiếp thị theo dữ liệu (Data-driven) mình hy vọng thông qua blog cá nhân có thể truyền được kiến thức và kinh nghiệm của mình đến với các bạn trẻ.
Website : http://thangvi.com/


https://ello.co/thangvicom
https://www.facer.io/u/thangvicom
https://trello.com/thangvicom

Activity by thangvicom

Score: 10 points (ranked #13,156)
Questions: 0
Answers: 0
Comments: 0
Voted on: 0 questions, 0 answers
Gave out: 0 up votes, 0 down votes
Received: 0 up votes, 0 down votes