User masothue

Member for: 3 months (since Jun 3)
Type: Registered user
Full name:
Location: 45 D5 Bình Thạnh
Website: https://uydanh.vn/giai-quyet-truong-hop-ca-nhan-co-2-ma-so-thue
About: Theo Điều 4 Thông tư 95/2016/TT-BTC, mã số thuế (MST) là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự do cơ quan quản lý thuế cấp cho người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.

Activity by masothue

Score: 10 points (ranked #10,637)
Questions: 0
Answers: 0
Comments: 0
Voted on: 0 questions, 0 answers
Gave out: 0 up votes, 0 down votes
Received: 0 up votes, 0 down votes