User luongtri

Member for: 6 months (since Nov 17, 2021)
Type: Registered user
Full name:
Location: viet nam
Website: https://coastlinecare.vn/huyet-ap-thap-la-bao-nhieu/
About: Huyết áp thấp khi số đo huyết áp tối đa bằng hoặc dưới 90mmHg và huyết áp tối thiểu bằng hay dưới 60mmHg. Tuy nhiên, đó chỉ là trị số trung bình, người ta phân biệt các loại huyết áp thấp Xem thêm: https://coastlinecare.vn/huyet-ap-thap-la-bao-nhieu/

Activity by luongtri

Score: 10 points (ranked #11,951)
Questions: 0
Answers: 0
Comments: 0
Voted on: 0 questions, 0 answers
Gave out: 0 up votes, 0 down votes
Received: 0 up votes, 0 down votes