User hoasenhomes

Member for: 1 year (since Apr 1, 2021)
Type: Registered user
Full name: HOASENHOMES
Location: Hà Nội, Việt Nam
Website: https://hoasenhomes.vn/
About: #hoasenhomes sinh ra là cầu nối giúp khách hàng tiếp cận và lựa chọn được những sản phẩm bất

động sản tốt nhất, giúp các chủ đầu tư uy tín bán hàng và đẩy mạnh xây dựng các công trình kiến

thiết đất nước, giúp thị trường bất động sản VIỆT NAM ngày một minh bạch và tăng trưởng mạnh hơn.
Địa chỉ:    Hà Nội
SÐT:     0972943299
Website:    https://hoasenhomes.vn/

Activity by hoasenhomes

Score: 10 points (ranked #12,634)
Questions: 0
Answers: 0
Comments: 0
Voted on: 0 questions, 0 answers
Gave out: 0 up votes, 0 down votes
Received: 0 up votes, 0 down votes