User hcmp

Member for: 1 year (since Aug 13, 2021)
Type: Registered user
Full name: Hcmp
Location: Số 66 Đ. Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Website: https://hcmp.edu.vn/
About: Ngày 28.10.2010 Thư viện trường Đại học Y Dược Huế được đổi tên thành Trung tâm Trung tâm Thông tin- Thư viện trường Đại học Y Dược Huế – HCMP (theo quyết định số 203/QQĐ-ĐHH-TCNS).
Hag tags:    #hcmp #thuvien #trungtamthongtinthuvien #thuviendaihocyduochue #daihocyduochue #daihocyduoc #daihocy #daihoc #yhoc #suckhoe
Địa chỉ:    Số 66 Đ. Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
SĐT:    2343816063
Website:    https://hcmp.edu.vn/
Facebook:    https://www.facebook.com/Hcmp-105330428520602

Activity by hcmp

Score: 10 points (ranked #13,667)
Questions: 0
Answers: 0
Comments: 0
Voted on: 0 questions, 0 answers
Gave out: 0 up votes, 0 down votes
Received: 0 up votes, 0 down votes